Bağ mı, bağımlılık mı?

-Ana: Nietzsche, ahlakın bireyleri esir alan korkunun bir eseri olduğunu söylüyor. Çünkü kendilerini inkar ediyorlar. 

-Toma: Esir alınanın ahlakı; hayır işleri, iyilik ve mütevazilik olarak ortaya çıkar aslında, ki bunları güçlü bireyler erdem olarak kabul etmez. Bu yüzden geniş kitleler de böyle bireyleri tehlikeli olarak görür.

Yazar

Arzu (@arzu)

Güzel film, sinemanın peşinde koşmayanlardan kendini gizler. (Tarkovski)

YORUMLAR