cesu (@ceren-su)

Bazen sadece güzel bir film olsun yeter